Διχομοίρι, ένα μικρό χωριό σκορπισμένο σε μια αχανή έκταση

Υπέροχο βράδυ στο Διχομοίρι. Μικρό χωριό σκορπισμένο σε μια αχανή έκταση. Λίγος κόσμος αλλά εξαίρετη κουβέντα στο μοναδικό καφενείο μετά τις προβολές κάτω από τα πλατάνια.