Άγιος Χαράλαμπος στο Κάτω Αθαμάνιο

Σήμερα πάμε στον Άγιο Χαράλαμπο στο Κάτω Αθαμάνιο των Κεντρικών Τζουμέρκων. Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα πριν το Βουργαρέλι σε ένα καταπράσινο περιβάλλον.

Άγιος Χαράλαμπος Κάτω Αθαμανίου. Όλο το χωριό ήταν εκεί. Ευχαριστούμε!